În fiecare an, pe 22 aprilie, peste un miliard de oameni din 190 de ţări se mobilizează pentru a sprijini și a crește gradul de conștientizare a statului, precum și a viitorului Planetei Pământ.

De la prima sa sărbătoare în 1970, când a fost înființată ca o zi a educației privind problemele de mediu, Ziua Pământului a devenit o mișcare globală, stârnind o mare stimă și angajament în rândul persoanelor, organizațiilor internaționale, întreprinderilor și guvernelor deopotrivă. Mai mult decât atât, în ultimii ani, mișcarea a câștigat o acțiune importantă, în special datorită noilor instrumente digitale, inițiativelor între țări și a unei vizibilități mai largi a poveștilor de succes și a proiectelor care unesc regiunile într-un singur domeniu comun.

Astfel de inițiative, fie ele individuale sau colective, mari sau mici, nu numai că ajută la reducerea poluării și la atingerea obiectivelor globale ale Strategiei UE 2050 privind emisiile nete zero, printre altele; de asemenea, educă publicul și creează o nouă generație de cetățeni, lucrători și lideri activi și responsabili în atenuarea schimbărilor climatice. Acesta este exemplul mai multor Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) din regiunea Partenerului Estic (EaP) a Uniunii Europene, care cu sprijinul EU4Environment devin ambasadori simbolici pentru promovarea unei producții mai eficiente și mai curate din punctul de vedere al resurselor (RECP).

Folosirea metodologiei RECP disponibilă fie în mod individual (prin formarea experților naționali și evaluarea întreprinderilor industriale), fie în grupuri de companii (care se află în aceleași Parcuri Industriale sau organizate în mod specific ca Cluburi RECP), reprezentanți ai diferitelor producții, întreprinderile și profesioniștii învață să accepte producția mai curată și mijloacele de îmbunătățire a eficienței resurselor. Ca efect multiplicator, RECP reduce costurile, deșeurile și poluarea, îmbunătățind în același timp producția generală, mediul de lucru al angajaților și creșterea competitivității generale.

Investind continuu în eficientizarea resurselor, IMM-urile iau măsuri pentru a-și reduce amprenta asupra resurselor și asupra mediului, chiar de la sursă. De asemenea, își revizuiesc producția într-o manieră holistică și arată că nu numai că este posibil să se utilizeze mai puține resurse și să genereze mai puține deșeuri, dar este lucrul inteligent de făcut.

De Ziua Pământului și nu numai, Planeta solicită acțiuni îndrăznețe, inovatoare și durabile, care includ guverne, întreprinderi și cetățeni deopotrivă. Sunt necesare parteneriate mai viguroase, precum și inițiative precum simbioza industrială pentru a promova economia circulară între producători și întreprinderi. Astfel, pot fi generate noi acțiuni și informații combinate pentru a elimina barierele și a crește gradul de conștientizare a valorii pe care industriile o alocă materiilor prime, producției și deșeurilor; pentru că Ziua Pământului nu este doar o zi de sărbătoare, ci o mișcare dedicată care va dura pe termen lung.